Avfall og gjenvinning

Alt avfall skal alltid kildesorteres i henhold til Oslo kommunes gjeldende bestemmelser.

Restavfall, matavfall, plast, papir, samt glass- og metallavfall skal kastes i sameiets søppelkontainere som befinner seg i Mørtelverksbakken nedenfor hus F, ca. 50 meter til venstre etter utkjørsel fra garasjeport i nord. Se kart. Større typer avfall, som f.eks. møbler, tepper, store mengder papp, hageavfall, avfall etter oppussing og spesialavfall skal leveres til nærmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon.

Nærmeste gjenbruksstasjon er Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87, 0582 Oslo.

Se på Googlemaps

og nærmeste minigjenbruksstasjon er på Løren, Vekslerveien 3, 0580 Oslo.

Se på Googlemaps

For en oversikt over Oslo kommunes gjenbruksstasjoner se denne linken.

sortere.no finner du informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall.

Holdningskampanje fra Grønt Punkt Norge.