Fakturering av varmtvann og radiatorvann

Sameiet har avtale med BKK for avlesning av varmtvann- og radiatorvannmåler. Forbruk blir fakturert hver enkelt seksjonseier månedlig, etterskuddsvis. Grunnet oppstart av nytt sameie har det tatt tid å få overført avtale fra utbygger til hver enkelt seksjonseier og første faktura vil gjelde alt forbruk fra innflyttingdato. Det vil tilkomme et depositum på fakturaen som blir trukket fra når kundeforholdet opphører. 

Ved behov for delbetaling, kontakt BKK på telefon nr 55 12 70 00, velg kundeservice, deretter energitjenester eller pr epost kundepost@bkk.no.

Det er ikke mulig for seksjonseiere å selv velge leverandør av varmtvann og radiatorvann, da Fortum fjernvarme har leveringsplikt for Oslo. Fortum fakturerer ikke kunder direkte og sameiet har valgt BKK som leverandør for avlesning og fakturering.