Gassbeholdere

Styret minner om at det er totalforbud mot oppbevaring av gassbeholdere i alle bodområder og fellesarealer. Se regelverk fra Oslo brann- og redningsetat og DSB for mer info. Vi anbefaler oppbevaring på balkong/terrasse eller i egen leilighet.