Securitas bomiljø

Bomiljøvekteren fører sporadisk tilsyn av bl.a. bakgård, boder og garasje, samt påser at ingen uønskede personer oppholder seg på deres område. Er vekteren i tvil om hvem du er, vil han/hun spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer eller liknende. De er her for vår trygghet. 

Bomiljøvekteren kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller ved en følelse av utrygghet. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren!

Telefon: 22 97 10 70 (Oppgi "Nybyen Økern Nord Sameie" og hendelsens adresse)

Styret vil motta protokoll etter utrykninger. Brudd på husordensreglene vil bli fulgt opp.