Ladestasjon for elbil

Teknisk informasjon ladestasjon

Ladestasjonen har type 2 lade-uttak og hver ladestasjon har max kapasitet på 3,6kW og er sikret med 16A.

Garasjeanlegget har en begrensning på omkring 100 ladestastasjoner og denne kapasiteten nærmer seg raskt. Når dagens kapasitet bli nådd vil det ikke bli installert flere ladestajoner før Garasjesameiet har ny løsning på plass.

Bestilling av ladestajon

Styret må for hver bestilling sjekke om det er mulig å få installert ladestasjon på ønsket parkeringsplass, da noen områder i garasjeanlegget allerede har nådd full kapasistet.

Ladestasjon og montering koster kr 28.000,- ink. mva. Bestilling kan kun gjøres av seksjonseier og faktura sendes direkte til seksjonseier fra installatør. Faktura sendes pr epost, hvis ikke annet er avtalt. 

Bestilling gjøres til garasje@nybyennord.no